Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Üdvözöljük

Ez a tájékoztató honlap a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megalakulásával összefüggésben jött létre. Elsődleges célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jogelőd szervezetek beolvadásával és az SZTFH által ellátott főbb feladatokkal kapcsolatban.

Rólunk

A Hatóság

Az Országgyűlés megszavazta a 2021. évi XXXII. törvényt, mely a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának 2021. október 1-jei megalakulását és annak ellátandó feladatait rögzíti. A hatóság az alábbi szervezetek jogutódlásával jön létre.

Jogelőd szervezet

Szerencsejáték Felügyelet

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért való felelősségi hatáskörében ellátja a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, elősegíti a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, valamint folyamatosan felügyeli és ellenőrzi a szerencsejáték-piacot. A hatóság eljár a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési és játékterv-módosítási eljárásokban, fellép az illegális földi és online szerencsejáték-szervezőkkel szemben, ellátja a felelős játékszervezéssel és játékosok védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint vezeti a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartásokat.

Jogelőd szervezet

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága egyik fő célja a hazai dohánytermék-piac működésének előmozdítása, hatékonyabbá tétele valamint felügyelete. Alapfeladatunkként ellátjuk a koncessziós szerződésekben vállalt kötelezettségek ellenőrzését. A Nemzeti Dohányboltokra vonatkozóan többek között helyszíni ellenőrzéseket, adminisztratív ellenőrzéseket, a koncesszió jogosult, gyakorló adatainak ellenőrzését végezzük. Feladataink közé tartozik a hazai dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer ellátását biztosító Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) felügyelete is. A dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának valós idejű közzététele érdekében fejlesztett informatikai rendszerünk segítségével tesszük elektronikusan elérhetővé az aktuális eladási árakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Dohányboltellátó Kft. és a nemzeti dohányboltok részére. Valós idejű forgalmi adatok alapján piaci elemzéseket készítünk. A dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerében magyarországi azonosítókibocsátói szerepet töltünk be. A Nemzeti Dohányboltok számára évente szakmai képzést szervezünk. Az egészségvédelmet érintő feladatokban való közreműködés törvényben foglalt feladatunk, a dohányzás visszaszorításában és az egészséges életmód támogatásában éves prevenciós kampánnyal veszünk részt. 2021. október elsejétől szakterületünk folytatja le a korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó dohány-kiskereskedelmi engedélyezési és ellenőrzési eljárásokat. Ezen túlmenően olyan fogyasztóvédelmi ellenőrzések is a Dohányfelügyeleti Szakág feladatainak részét képezik, mint a fiatalkorúak különös védelmével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, a dohányboltok külső felületére vonatkozó előírások, a dohányzás ártalmaira vonatkozó felvilágosítás megadásának, valamint a dohánytermékek láthatóságára, megjelenítésére vonatkozó szabályok ellenőrzése.

Jogelőd szervezet

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Feletti Felügyelet

A Felszámolói és Végrehajtói Felügyeleti Igazgatóság/Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a bírósági végrehajtói felügyeleti hatáskörében a hatóság megállapítja az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok eljárásrendjét, megállapítja a végrehajtói pályázati eljárás részletes szabályait, ellátja a bírósági végrehajtók szakmai képviseleti szervei feletti törvényességi felügyelettel kapcsolatos véleményezési, javaslattételi, döntés-előkészítési műveleteket, és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar működése feletti törvényességi felügyeletet. A hatóság felügyeli az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézését, nyilvántartja az önálló bírósági végrehajtók vagyonnyilatkozatát, részt vesz az önálló bírósági végrehajtókkal szemben indított fegyelmi eljárásokban.

Jogelőd szervezet

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

A Felszámolói és Végrehajtói Felügyeleti Igazgatóság/Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága országos hatáskörrel jár el a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő hatósági eljárásokban valamint a feladatkörébe tartozó közhiteles hatósági nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági eljárásokban, a felszámoló szervezetek felett folyamatos hatósági ellenőrzési tevékenységet lát el. A hatóság működteti és üzemelteti az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére kifejlesztett, a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszert, ellátja továbbá a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölését támogató számítógépes program üzemeltetését.

Publikálva Dokumentum Művelet
2021.10.15. ÁNYK űrlap tájékoztató

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közigazgatási döntésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához.

Letöltés
2021.10.06. FNVH – Változásbejegyzési kérelem és hatósági bizonyítvány formanyomtatvány

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a „Változásbejegyzési kérelem” formanyomtatványt és az ahhoz tartozó kitöltési útmutatót, valamint a „Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem” formanyomtatványt az alábbiakban teszi közé.

Letöltés
2021.10.01. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.09.28. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.09.27. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére, valamint a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés és 66. § (6) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásokra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.08.19. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére, valamint a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés és 66. § (6) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásokra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.08.10. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.07.16. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.07.01. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.06.07. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.05.30. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.05.07. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról. A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.04.06. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2021.03.03. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A 2021. március 3. napjától hatályos új felszámolói névjegyzékbe került felszámolók jegyzékéről

Letöltés
2021.01.06. Hirdetmények, közlemények

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.11.03. ÁNYK űrlap

Űrlap a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közigazgatási döntésének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Letöltés
2020.10.02. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.07.20. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.07.01. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.06.17. Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság – Adatszolgáltatás

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4/A. § (2a) bekezdése alapján benyújtandó adatszolgáltatás formanyomtatványát az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.06.12. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.04.30. A Kormány pályázati felhívása az új felszámolói névjegyzékbe történő felvételre

-

Letöltés
2020.04.27. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.04.02. Felszámolói kijelöléseket bemutató összesített statisztikai adatok

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet 1. melléklet 9.1. pontja alapján a Hatóság az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.03.05. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
2020.03.04. A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

A Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, a felszámolók névjegyzékére és a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés alapján vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó változásokat az alábbiakban teszi közzé.

Letöltés
További szervezetek

A hatóság mellett működő további szervezetek

Elérhetőségek

Kérdése van? Keressen minket bizalommal!

SZÉKHELY
1051 Budapest, Sas utca 20-22.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
H-Cs: 09:00-14:00, P: 09:00-12:00
TELEFON ÉS FAX
Tel: +36 1 550 2500, Fax: +36 1 550 2495
KÖZPONTI EMAIL CÍM
sztfh@sztfh.hu
BANKSZÁMLASZÁM
10032000-00362887-00000000
HATÓSÁG ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE
Dr. Simon Edit, edit.simon@sztfh.hu, +36 1 550 2536
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 431.